Prayers


Jai Shri Krishna

thal
Preme parona aavo kanaiya ho.... Nandalala 
Sa mate sarnavo Kanaiya ho... Nandalala 

Bhat bhat na bhojan banavu 
Kaho to koriya bharavu Kanaiya ho.... Nandalala

Jal Jamna ni zari bhari lavu
Kaho to Aachmankaravu Kanaiya ho.... Nandalala

Preme padarath pan banavu
Laving elchi dharavu Kanaiya ho.... Nandalala

Bhav thaki prabhu thal dharau
Tulsidal padharvu Kanaiya ho.... Nandalala

Preme parona aavo Kanaiya ho.... Nandalala
Sa mae sarmavo Kanaiya ho.... Nandalala
Shiv Aarti
Jai Hari Hara Prabhu Jai Hari Hara
Ganga Dhar Girjavar (2)
Ishwar Aum Kara
Om Har Har Mahadev

Nandi Vahan Khag Vahan Shiv Chakra Trishul Dhari
Prabhu Chakra Trishul Dhari
Tipurari Maurari,(2) Jai Kamla Dhari
Om har Har Har Mahadev

Chandan Chade Triskam Ne Shiv Har Bhasmange
Prabhu Shiv Har Bhasmange
Raam E Rdaya Rakhiya(2) Umiya Ar Dhange
Om har Har Har Mahadev

Kavdo Vahelo Keshav Ne, Shiv Ne Dhanturo
Prabhu Shiv Ne Dhanturo
Trikam Ne Vehela Tulsi (2)
Shiv Ne Bilipatra
Om Har har Har Mahadev

Mohan Ne mahadev Je Bhave Gashe
Prabhu Je Bhave Gashe
Bhora Bhudhar Ne Bhajta(2)
Bhavsagar Tarshe
Om Har har Har Mahadev

Hari Hara Ni Aarti Je Bhave Gashe
Prabhu Je Bhave Gashe
Bhane Shivanand Swami(2)
Sukh sampathi Thashe, Har Kailashe Jashe
Om Har har Har Mahadev

Mangalam bhagavan Shambhu, Mangalam Vrishabh Dwaja
Mangalam Parvati Nath, Magalai Sta-No Hare

Om Namah Pavati Pataye Har har Har Mahadev HarJalaraam Bapa Aarti
Adhar Cha Ppan Saal Vahala Adhar Cha Ppan Saal
Avni Ma Avaya (2)
Bhajwa Raam Krupal
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Raaj Bai Dhanya Maat Vahala Raaj Bai Dhanya Maat
Abhijit Makshata Avtarya (2)
Pa-van Pradhan Taat
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Raghuvansh Ma Avtaar Vahala Raghuvansh ma Avtaar
Bhojal Guru ne Dhariya (2)
Dhanye Dhanye Bho Jalaram
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Virpur Ma Che Vaas Vahala Virpur Ma Che Vaas
Raam E Radaye Chariya (2)
Smriya Shawaso Shwas
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Ann Daan Aapi Vahala Ann Daan Aapi
Sevak Sankat Kapiya (2)
Atel Dham Stapiya
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Ad Bhut Roop Dhari Vahala Ad Bhut Roop Dhai
Ishwar Dware Aaviya (2)
Aapiya Nij Nari
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

*Ravi Din E Diwari Vahala* Ravi Din E Dewari
*Be Hazaar ne Than Maa (2)
Stui Karu Tari
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Jaliyaan Avtari Vahala Jaliyaan Avtari
Mohan Ashtak Gave (2)
Sukh Aape Bhari
Jai Jaliyaan Jai Jaliyaan

Shree Kishna Govind Hare Maurari Ha Nath Narayan Vasudev

*are variables depending on date and day